Vedtekter

Her er vedtektene etter de ble oppdatert på årsmøtet i mars 2019.

Vedtekter revidert 2019

 

 

Vennlig hilsen

 

Stense V. Jensen

Daglig leder

Trollskogen barnehage