PLan for overgang barnehage-skole

Siste redigering av planen er nå kommet med.