Informasjon om reduksjon i foreldrebetaling

Her får du informasjon om framgangsmåte ved søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.