Opptak fra høsten 2018

Frist for hovedopptak fra 15. august 2018 er 1.mars.

Logg inn på ist og søk. Oppsigelse av plasser og endring av plass størrelser kan også skje ved bruk av ist. 

Du kan logge deg inn ved bruk av Bank ID og Min ID. Ta kontakt med barnehagen

hvis du lurer på noe.