Melde inn saker til årsmøte og informasjon om foreldremøte

Til  Andelseiere/Medlemmer

 

Årsmøte

Årsmøte blir avholdt 22. mars 2018, kl. 20:00.
Saker til årsmøte må sendes inn innen 20.02.2018.
Saker kan leveres inn på kontoret i barnehagen.

 

Foreldremøte

På grunn av lite oppmøte fra foreldre på tidligere foreldremøte på vårhalvåret vurderes behovet for møte i år. Ved ønske og foreslag til tema ta kontakt med meg.

 

  

Vennlig hilsen

 

Stense V. Jensen

Trollskogen Barnehage

Mob: 48480665