Overgang barnehage-skole

 

Minner foreldre med barn født 2012 om frist for innskrivning på skolen.

 

Fristen for innskrivning på skolen er

01.mars 2018

 

Foreldre/foresatte bes å henvende seg til rektor i den skolekrets de bor for innskriving av nye elever.

 

Dette gjelder også for de som vet de skal flytte til kommunen i løpet av våren/sommeren 2017.

 

 

Her finner du skjemaet for innskrivning av elever

http://www.balsfjord.kommune.no/innskriving-av-barn-i-grunnskolen.5415213-395159.html