Tjenester vi tilbyr

Pedagogisk arbeid med barn i barnehage, samt omsorg, pass og stell.

Områder vi er spesialisert på:
Vi er fleksible og brukervennlige Vi arrangerer aktivitetsuker i stede for aktivitetsdager:
• I november kommer trollene fram, da har vi Trolluke med eventyr og drama og er selvfølgelig utkledt som troll.
• I februar er det Karnevalsuke – da kler vi oss ut og synger og danser.
• I mars/april er det vinteraktivitetsuke. Vi pleier å ha trollympiade (utforrenn, langrenn og aking), isfiske og hundekjøring.

Grunnlaget for all læring er sosial kompetanse. Personalet har kurs i "Det er mitt valg, som er et metodisk opplegg for utvikling av sosial kompetanse.
Språkutvikling har også vært satsingsområde. Hele personalgruppa er skolert på Begrepsundervisning.
Ellers er vi opptatt av å markere tradisjoner og tradisjonell høytider.
Vi har foreldre og besteforeldrekaffe og dugnader.
Barnehagen ligger nært skogen og vi har gode muligheter for aktiviteter både ute og inne.

Aldersinndelt aktivitetsplan