Plandokumenter

Balsfjord kommune har utarbeidet plan for BU - Begrepsundervisning og for overgang barnehager og skoler. Trollskogen barnehage har også utarbeidet årsplan for barnehagen og progresjonsplaner for fagområder og aktiviteter / tradisjoner i barnehagen. Årsplanen ligger på lukket foreldreside på grunn av lett gjenkjennelige bilder av barna

Link til øvrige  planer:

BU-plan BU-plan

Plan for overgang barnehage - skole Revidert plan overgang barnehage-skole

Progresjonsplan for aktiviteter - Aldersinndelt aktivitetsplan

Progresjonsplan for fagområdene - Progresjonsplan over fagområdene