Årsplan og informasjonsskriv bhg år 20/21

Hei
Her finner du årsplanen og tilleggsinformasjon.

Årsplan 2019-2021 - Her opplyses om den pedagogiske praksis, barnehagen sine verdier, arbeidsmåter og forventninger til foreldre.

Årsplan koronaendringer - Her er årsplanen oppdatert i forhold til smittevernstiltakene som vi jobber ut ifra idag.

Informasjonsskriv for barnehageåret 2020-2021 - Her finner du informasjon og datoer om bl.a. planleggingsdager, høstferien, aktivitetsplan og mere.

 

Vennlig hilsen 

Stense V. Jensen
Daglig leder