/>

Progresjonsplaner

Progresjonsplaner for fagområdene og diverse aktiviteter i barnehagen

Aldersinndelt aktivitetsplan

Progresjonsplan over fagområdene

 

En progresjonsplan brukes som en pekepinn på hvor på "utviklingstrappen" man står og hva som er neste steg. Barn utvikler seg forskjellig og i forskjellig tempo og aldersinndelingen skal læses som et gjennomsnitt.

Akkurat som oss voksne har alle barn noe dem er god til og noe man er knapp så god til. Noen ting tar lang tid å lære seg mens andre ting føles som man har gjort det hele livet.

Vi introduserer forskjellige ting til barna gjennom lek og i samspill med andre barn. Vi har mere fokus på de sosiale band som dannes i aktivitetene enn om dem mestre de forskjellige aktiviteter.