/>

Vi kan tilby barnet ditt

Pedagogisk arbeid med barn i barnehage, samt omsorg, pass og stell.

Vi er fleksible og brukervennlige.

Vi arrangerer aktivitetsuker i stedet for aktivitetsdager. Vi har bl.a.:
•  Uteuke
•  Trafikk uke
•  Brannvernuke
•  Trolluke
•  Forut
•  Vinteraktivitetsuke
Ellers er vi opptatt av å markere tradisjoner og tradisjonell høytider.

Mere detaljert beskrivelse av aktivitetene i barnehagen finner du i vår aktivitetsplan for hvert barnehageår.

Sosial kompetanse; Grunnlaget for all læring er sosial kompetanse. Personalet jobber med læring og sosial kompetanse gjennom lek.

Personalet er skolert på Begrepsundervisning.

Vi har foreldre og besteforeldrekaffe.

Barnehagen ligger nært skogen og vi har gode muligheter for aktiviteter både ute og inne.

Aldersinndelt aktivitetsplan