Søke plass

Barnehageplass søkes på elektronisk skjema på IST Bruk link søknadskjema nedenfor, eller du kan også gå inn på kommunens hjemmeside for å søke.