/>

Velkommen til Trollskogen barnehage

Trollskogen barnehage er en foreldreeid barnehage som åpnet i januar 1996. Barnehagen drives som SA. Vi består av 3 avdelinger, Furua som er en småbarnsavdeling med plass til barn fra 0 – 3 år, og Kongla og Grana er avdelinger med plass til barn fra 3 – 6 år.

Vår barnehage har en fantastisk beliggenhet. Den er omgitt av natur både innenfor og utenfor gjerdet.
Dette gir store muligheter for motorisk og fysisk utvikling, samt stimulering av sanser og lek.

Vi i personalgruppa legger vekt på å se barna og undre oss sammen med dem. Vi bruker naturen sammen med barna og hjelpe dem til mestring. I barnehagens nærområde er det turterreng både for vinter- og sommeraktiviteter.

 

Trollskogen barnehage jobber ut ifra følgende verdier

T   -

Tillit

R   -

Raus

O   -

Omsorg

L   -

Lek

L   -

Læring

S   -

Samarbeid

K   -

Kommunikasjon

O   -

Opplevelser

G   -

Glede

E   -

Empati

N   -

Natur

 

Felles visjon for barnehagene i Balsfjord er:

Balsfjordbarnehagen - Med rom for alle og blikk for den enkelte.

 

Vi er medlem av            og