/>

Satsingsområde

Vi jobber kontinuerlig med å høyne kvaliteten i barnehagen. Gjennom gode relasjoner, kjærlighet og omsorg, men også tilpassede krav skapes livsmestring og helse hos barna.

 

Vi er med i følgende prosjekter fra utdanningsdirkoratet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø" og "Kompetanseløftet".

For at prosjekter skal håndgribelige for oss i barnehagen knytter vi det sammen med hverdagspraksisen. Satsingsområdet for dette barnehageåret: 

 

 Uteliv og inkluderende praksis

 

Delmålene vi jobber med:

  • Voksne som modeller viser og lærer barna god omsorg

  • Barna har en oversiktlig hverdag

  • Gode relasjoner voksen/barn

  • Ulikheter respekteres og er en berikelse i hverdagen

  • Vi jobber forebyggende mot krenkelser og mobbing

  • Vi har tilpassede utfordringer som gir mestringsfølelse og utvikling

  • Vi tilrettelegger for fysiske utfordringer både ute og inne

  • Barna opplever god balanse mellom utfordringer og hvile

  • Barna får krav og forventninger i forhold til mestrinsgsnivå

Faglitteratur og kurs velges i forhold til satsingsområde.