Satsingsområde

Barnehagene er i konstant utvikling, nye utfordringer og problemstillinger oppstår. Vi jobber kontinuerlig med å høyne kvaliteten i barnehagen. Vi viderefører felles prosjekt med de kommunale barnehagene med økt fokus på livsmestring og helse. Gjennom gode relasjoner, kjærlighet og omsorg, men også tilpassede krav skapes livsmestring og helse hos barna.

 

Vårt primære satsingsområde  for 2017/2018 er Livsmestring og helse og vårt årstema er

 

 Livsglede gjennom lek/hverdagsaktiviteter

 

Delmålene våre er:

  • Voksne som modeller viser og lærer barna god omsorg

  • Barna har en oversiktlig hverdag

  • Gode relasjoner voksen/barn

  • Ulikheter respekteres og er en berikelse i hverdagen

  • Vi jobber forebyggende mot krenkelser - Arbeid mot mobbing

  • Vi har tilpassede utfordringer som gir mestringsfølelse og utvikling

  • Vi tilrettelegger for fysiske utfordringer både ute og inne

  • Barna opplever god balanse mellom utfordringer og hvile

  • Barna får krav og forventninger i forhold til mestrinsgsnivå

Faglitteratur og kurs velges i forhold til satsingsområde.