/>

Plandokumenter

Her er en oversikt over diverse planer som vi jobber ut ifra i barnehagen.

Ved sykdom i barnehage

sykdommer og smitte i barnehagen - oppdatert 30.08.21

 

Rammeplanen

Rammeplan for barnehager

 

Balsfjord kommunes plan for begrepsundervisning er en plan vi bruker som inspirasjon til den almenpedagogiske praksis.

 BU-plan

 

Den kommunale plane for overgang barnehage-skole  

Overgang barnehage - skole

 

Trollskogen barnehage har utarbeidet progresjonsplaner for aktiviteter i barnehagen og for fagområdene

Aldersinndelt aktivitetsplan

Progresjonsplan over fagområdene

informasjon om hjertesamlinger

 

Årsplanen for barnehagen 2021-2023.

Årsplan 2021-2023

Informasjonsskriv for barnehageåret 2021-2023 (Her ser du også planleggingsdagene)

 

Her er barnehagen vedtekter

Vedtekter for Trollskogen SA

Vedtekter revidert årsmøtet 2022