Plandokumenter

Her er en oversikt over diverse planer som vi jobber ut ifra i barnehagen.

Rammeplanen

Rammeplan for barnehager

 

Balsfjord kommunes plan for begrepsundervisning er en plan vi bruker som inspirasjon til den almenpedagogiske praksis.
BU-plan

 

Den kommunale plane for overgang barnehage-skole  
Overgang barnehage - skole

 

Trollskogen barnehage har utarbeidet progresjonsplaner for aktiviteter i barnehagen og for fagområdene
Aldersinndelt aktivitetsplan
Progresjonsplan over fagområdene

 

Årsplanen for barnehagen 19-21

Årsplan 2019-2021

Informasjonsskriv for barnehageåret 2020-2021

 

Her er barnehagen vedtekter

Vedtekter for Trollskogen SA

Vedtekter revidert 2020